Heimbygda har med Jamtlis hjälp tagit fram en papperskarta som visar de gamla socknarna, och där även dagens kommungränser är markerade.

Kartan finns att köpa i Jamtlis butik eller från Heimbygda. kansli@heimbygda.se. Pris 60 kr.