Å R S M Ö T ET är avklarat !

Ca 50 medlemmar deltog. Några trotjänare avtackades efter många års verksamhet

3 nya styrelsemedlemmar invaldes

Chefsarkeologen Anders Hansson höll ett uppskattat föredrag om fjällgravarna

OCH … vi fick kaffe och macka

Kommer flera uppgifter och bilder i vår tidning JLS-nytt som anländer omkring 20 maj