Landsarkivet i Östersund

Släktforskningen blir mera intressant och givande om man parallellt med kyrkböckerna också söker i andra källor. Det kan vara brev, bouppteckningar och testamenten; fastighetshandlingar (födoråd, köpekontrakt, inteckningar); gårdsarkiv; militära rullor och mycket annat. Sådana handlingar finns på Landsarkivet i Östersund.

På Landsarkivet finns också ett omfattande referens-bibliotek (ej hemlån), framför allt rörande Jämtland och Härjedalen, genealogi och historia.

Föreningsarkivet i Jämtlands län

Om någon av Dina förfäder var aktiv inom föreningslivet skall Du undersöka vad Föreningsarkivet har i sina gömmor!

Föreningsarkivet i Jämtlands län har material bevarat från över 2.500 föreningar. Allt ifrån de stora folkrörelserna (t.ex. frikyrkor, politiska partier, idrottsrörelsen) till syjuntor, badhusföreningar, skoterklubbar och jaktlag! Där finns även fotografier, affischer, fanor och föremål.
Föreningsarkivet har gemensam forskarexpedition med Landsarkivet

Jamtli Bildarkiv/Minnesbanken

En viktig källa att ösa uppgifter ur är Jamtli Bildarkiv/Minnesbanken som finns i Jämtlands läns museum (i ”gamla huset”). Minnesbanken består av flera olika delar, där Foto-samlingen och det etnologiska arkivet, ÖMEA, kanske är de viktigaste. Men den innehåller dessutom: Fornlämningsregister; Arkeologiska rapporter; Ljudarkivet – med musik, noter och dialektinspelningar; Inventeringar av byggnader, möbler och slöjd; Kulturhistoriska utredningar; Klipparkivet; Brev, handskrifter, dagböcker; Länsmuseets föremålsregister; Topografiska arkivet med bl.a. handlingar om kyrkorna; samt dräkter, kartor och ritningar, film och trycksaker.

Jämtlands läns bibliotek

På Jämtlands läns bibliotek finns en stor samling J/H-litteratur, varav en hel del kan lånas hem. Där finns också en liten handskriftsamling, med arkiv efter några intressanta personer. Länsbiblioteket har också utrymmen för släktforskare, där man kan läsa mikrokort och rullfilm. Hela länets mikrokort (fram till omkr. 1895) finns där, liksom en hel del rullfilm. På länsbiblioteket – och på de olika kommunbiblioteken – kunde man beställa mikrokort från SVAR. På kommunbiblioteket finns mikrokorten från den egna kommunen.

Lantmäteriets arkiv i Östersund

En viktig källa till vår lokalhistoria är fastighetskartor liksom detaljerade by- och sockenkartor. Ibland har kartorna, eller de handlingar som hör till dem, också genealogiska upplysningar. I Lantmäteriets arkiv i Östersund finns omkring 100.000 kartor och akter. På Lantmäteriverkets hemsida kan du bl.a. läsa en del om svensk karthistoria.

Se Länkar för mera information