Medlemsavgiften är normalt 200 kronor (fr.o.m. 2016). För familjemedlem och ungdom (under 25 år) är avgiften 50 kr. Familjemedlemmar med olika efternamn ombedes meddela kassören detta t.ex. per mail. Du som redan är medlem får ett inbetalningskort med JLS-nytt, ca 15 februari.

Avgiften kan också sättas in på Plusgiro 28 91 92 – 7. Glöm inte att ange namn och adress !

Du kan även ge medlemskap som en present. Kontakta då Kerstin Grahn som noterar givarens och mottagarens namn och adress. Kerstin når du via kerstin.e.grahn(at)gmail.com eller tfn 070-602 8682.

Medlemsansökan