Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare (JLS) policydokument för GDPR (pdf). Klicka här GDPR