Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare (JLS) policydokument för GDPR (pdf)