Hjälpdokument

En översikt över gamla mått hittar du i dokumentet, gamla svenska mått

En ansedel för utskrift (skriv gärna ut den dubbelsidigt), Ansedel

En antavla för utskrift, Antavla

Översikt över släktforskarprogram

DISGEN: www.dis.se/disgen
DIS-Fadder: Bodil Orremo
Bodil.Orremo (at) gmail.com

Family Tree Maker (eng): www.familytreemaker.com

Holger: 5493.shop.textalk.se
DIS-Fadder: Kenneth Mörk tel. 0224-775 72

Min Släkt: www.dannbergsdata.se
DIS-Fadder: Bo Svartholm, kontakt

Reunion/Mac : www.leisterpro.com/
DIS-Fadder: Kerstin Farm tel. 060-679 111