Registrering av födda, vigda och döda

Våren 1997 påbörjar JLS ett nytt projekt. Vi skall göra ett register som kompletterar det omfattande kortregister (och numera på CD-skiva: Ministeralskivan) som finns på Landsarkivet – över födda, vigda, döda och flyttade i Jämtlands län. ÖLAs register slutar år 1875 för födda, och 1860 för vigda och döda. Vi skall till en början registrera vigda och döda, fr.o.m år 1860 t.o.m. 1925 men vi prioriterar nu t.o.m. 1900 och dessutom prioriterar vi nu de döda.

Eftersom det som gjorts omfattar många skilda församlingar i länet utan något synligt samband, fann vi dock att många gjorda församlingar låg i nuvarande Krokoms kommun. Endast enstaka församlingar behövde kompletteras, Gjorda församlingar rättades, kompletterades i vissa fall med födelseår eller födelsedatum samt hänvisningar till husförhörssida. För att få säkrare avläsningar så kollades ibland husförhör och födelsebok. Även döda icke-församlingsbor registrerades även om de normalt registreras i sin hemsocken (men misstag hos präster kan förekomma). Därför kan en person ha registrerats i 2 församlingar. I allmännhet tas anhörigas namn (bl.a. giftesman) och kommentarer med.

Aktuella församlingar /socknar som ingår är Alsen, Aspås, Föllinge, Hotagen, Hotagens lappförsamling, Laxsjö, Näskott, Offerdal, Rödön och Ås.

Registreringen av döda

Detta har resulterat i en Dödbok 1860 – 1900 för socknar inom Krokoms kommun med ca 8700 personer. Vår förening har fått lov att använda ett registerprogram från Sveriges Släktforskarförbund (databasnummer 2302) för att hantera sökningar. Observera att detta även kan hantera födelser och vigslar men är ej aktuellt ännu

Vi har bestämt att CD-skivan i denna version skall säljas för 150 kr/st för medlemmar och 200 kr/st för icke-medlemmar. Porto tillkommer för utsändandet. Vi kommer nog att tillhandahålla skivor på möten, ev. även då vi handleder med släktforskning (f.n em tisdagar). Vi kommer också sälja programmet på ett enklare USB-minne utan fördyring för de som inte har CD-läsare. Inkomsterna går till JLS-föreningen.

Vissa värden har delvis ”normaliserats”. Det gäller ortsnamn, efternamn, mansnamn och kvinnonamn. Detta innebär att namn med likartad stavning söks med sitt ”normalnamn”, t.ex Per, och då visar resultatlistan alla Per-varianter tex Pehr, Pär, Pähr, Pelle på högersidan medans vänstersidan bara visar Per. Men man kan då inte söka med stavningen Pehr eller Pelle. Däremot finns det en normeringslista där man söka med den exakta stavning man tror på, och få veta vilken stavning man bör mata in i det vanliga sökprogrammet. Observera att man med flikar måste välja endera ortsnamn, efternamn, mansnamn eller kvinnonamn när man gör denna kontroll.

Föjande uppgifter ingår:

Titel, förnamn och efternamn.

För barn ingår vanligtvis bara förnamn. Man söker vanligtvis på faderns förnamn (eller på moderns för oä-barn)

Dödsdatum och oftast begravingsdatum. Ibland kanske förväxlat eftersom begravnng tycks att skett före dödsdatumet.

Ålder vid dödstillfället, ofta felberäknat av prästen.
Ibland födelsedatum,ibland från dödbok, ibland från husförhöret, någon gång från födelsebok..
Bostadsort, vanligtvis bynamn samt församlingsnamn.
Kön, Civilstånd
Källhänvisning till dödsbok och ibland till husförhörslängd.
Församlingskod
Registrerare, i kodad form med årtal

Systemkrav: Windows XP, Windows Vista, Win 7, Win 8 inkl Win 8.1, Win 10. Hårddiskkrav: ca 10 Mbyte

Skivan/minnet utgiven av Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare (JLS)

Bearbetning av Bo Svartholm och registreringar av Harriet Hellberg, Sonja Hestner, Janne Högdin, Torsten Isvén, Märta Olsson, Bodil Orremo och Bo Svartholm

Har ni problem med registret kontakta bo.svartholm(at)gmail.com.

Ursprunglig förteckning på Registreringar med Works. Wordfilen här är ej uppdaterad.