Mötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmöteshandlingar 2023
Årsmöteshandlingar 2022

Referat

För att möjliggöra att medlemmar som ej kan deltaga i våra möten kan tillgodogöra sig vissa föredrag så har vi börjat att skriva referat av dessa. Dessutom tar vi med vissa tabeller eller förtydligande som gjorts i samband med föredrag eller publicerats i vår tidskrift.

Referat via länk Aktivitet Referat av
Jämt-trönderska historiedagar i Norge
från 2014-08-10–12 Kerstin Ellert
Ingermanland – ett folk på flykt från 2012-12-04 Inger Jonasson
Krångede i kraftens tid från 2012-11-06
Inger Jonasson
Protokoll från årsmötet 2012. (PDF) från 2012-04-21 Anita Brandén
Krigsfångar – ryska i Jämtland och svenska i Ryssland. (PDF) från 2012-02-18 Inger Jonasson
Studiedag Landsarkivet (PDF) från 2011-10-08 Inger Jonasson
Brunfloutflykten (PDF) från 2011-06-19 Inger Jonasson
Årsmötesprotokoll (PDF) från 2011-04-09  
Referat av föredrag vid årsmötet 9 april 2011 (PDF) Karin Tegenborg Falkdalen om ”Vasadöttrarna”. Inger Jonasson
Referat av föredrag vid Släktforskningens Dag 19 mars 2011 (PDF)pril 2011 (PDF) Mia Nilsson om ”Småfolk, tomtar och annat skrömt” samt Gunilla Johansson om ”Hur min fars Sven O Perssons , förfäder inspirerat mig att skriva”. Inger Jonasson, Margareta Olsson
Tabell till artikel i JLS-Nytt 1, 2011 (PDF) Olika register över döda i Jämtland
Bo Svartholm
Bo Svartholm
Referat från månadsmöte 26 febr 2011 (PDF) Jämtlands soldater i krig och fred – möjligheter till frågor om egna soldater.
Karl Göran Eriksson, se JLS-Nytt 4/2010
Inger Jonasson
Referat från månadsmöte 15 jan 2011 (PDF) Giftas och skiljas på 1600-talet – hushållsstrukturer under 1600-talet.
Anna Hansen, se JLS-Nytt 4-2010
Margareta Olsson