Föreningen Jämtlands Läns Släktforskare bildades år 1945 och vi är därmed en av de äldsta i Sverige. Antalet medlemmar är cirka 375 st., spridda över hela landet. JLS är anslutet till Sveriges Släktforskarförbund. 2005 bytte vi namn till Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare. Nya stadgar kom 2019, nämligen dessa!!

Vår verksamhet

Vi har medlemsmöten på tisdagskvällar ca 10 ggr per år, och ett tiotal gånger under måndagar, på lunchtid, främst i Östersund, men ibland på andra orter i länet. Programmen består oftast av ett c:a timmeslångt föredrag av någon medlem eller inbjuden föreläsare. Resten av tiden ägnas åt frågor och diskussioner.

Vi har även andra möten av lättare karaktär där medlemmar utbyter erfarenheter och hjälper varandra. Ibland gör vi studiebesök eller utflykter.

Föreningen har också ett medlemsblad, JLS-Nytt, som kommer ut fyra ggr per år. Där finns artiklar i olika ämnen, notiser, bokrecensioner, efterlysningar, tips och idéer.

En förening för släktforskare – varför det?

 • Det är alltid stimulerande att träffa andra med samma hobby.
 • Vi försöker genom föredrag, studiebesök och på andra sätt ge tips om källor till ökad kunskap.
 • Både nybörjare och mer erfarna forskare fastnar någon gång i olika problem. Då kan man kanske i föreningen få hjälp att komma vidare.
 • I särskilda forskarförteckningar kan man hitta andra som forskar inom samma område som en själv, kanske med samma släkt eller samma socken.
 • Det behövs organisationer som kan föra forskarnas talan hos politiker och myndigheter

  Styrelsen 2024

  Damerna från vänster
  Lena Adolfsson, Ulrika Kämpe, Lena Halvarsson, Agneta Brink, Sara Persson och Helen Johansson

  Herrarna från vänster
  Peter Fogelberg, Göran Kärngard, Michel Häggmark och Jan Johansson. Saknas Leo Olofsson