Föreningen Jämtlands Läns Släktforskare bildades år 1945 och är därmed en av de äldsta i Sverige. Antalet medlemmar är cirka 275 st., spridda över hela landet. JLS är anslutet till Sveriges Släktforskarförbund. 2005 bytte föreningen namn till Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare. Nya stadgar kom 2019, nämligen dessa!!

Vår verksamhet

Vi har medlemsmöten på tisdagskvällar ca 10 ggr per år, och ett tiotal gånger under måndagar, på lunchtid, främst i Östersund, men ibland på andra orter i länet. Programmen består oftast av ett c:a timmeslångt föredrag av någon medlem eller inbjuden föreläsare. Resten av tiden ägnas åt frågor och diskussioner.

Vi har även andra möten av lättare karaktär där medlemmar visar tekniskt hur man arbetar eller då vi bara har diskussioner. Ibland gör vi studiebesök eller utflykter.

Vi kan låna ut vi tidningar från andra släktforskarföreningar i landet.

Föreningen har också ett medlemsblad, JLS-Nytt, som kommer ut fyra ggr per år. Där finns större och mindre artiklar i olika ämnen, notiser, bokrecensioner, efterlysningar, tips och idéer.

En förening för släktforskare – varför det?

  • Det är alltid stimulerande att träffa andra med samma hobby.
  • Föreningarna försöker genom föredrag, studiebesök och på andra sätt ge tips om källor till ökad kunskap.
  • Både nybörjare och mer erfarna forskare fastnar någon gång i olika problem. Då kan man kanske i föreningen få hjälp att komma vidare.
  • I särskilda forskarförteckningar kan man hitta andra som forskar inom samma område som en själv, kanske med samma släkt eller samma socken.
  • Det behövs organisationer som kan föra forskarnas talan hos politiker och myndigheter.
  • Föreningen bedriver olika projekt.