Litteratur om och från socknarna

Listan är upprättad i december 1997 utifrån den litteratur som finns i Landsarkivets i Östersund bibliotek. Efterhand kompletteras den med böcker och skrifter som kommer in till Landsarkivet.

Listan är sorterad efter socknarnas namn i bokstavsordning. För att snabbare komma framåt i alfabetet kan Du klicka på en bokstav:

A B F G H K L M N O R S T U V Y Å Ä Ö

ALANÄS

 • Alanäs kommunalfullmäktige 1919 – 1951 (Alanäset 1991)
 • Alanäs socken, del 1-2, familjeregister Birger Källberg (Havsnäs 1981)
 • Anders Raivi; en berättelse från den finska nybyggestiden i Ångermanland. Erik Modin (Stockholm 1923)
 • Avd. 87 i Högen (Alanäs s:n) Om fackligt pionjärarbete. Sam Engman (Strömsund 1998)
 • Byarna i Ström på 1600-talet – häfte 7 (Alanäset, Havsnäs, Holmen, Ringvattnet och Siljeåsen) Georg Hansson (Östersund 1995)
 • Havsnäs bygdeförening, Häfte 1 – 8 (1977 – ) Med uppsatser i olika ämnen
 • Ström-Alanäs (se: JLM, kulturhistorisk utredning Nr 9)

ALSEN[ Upp ]

 • Alsen – en sockenbok (Örnsköldsvik 1982)
 • Alsen – Näskott Curt Lofterud (se: Sevärt i Krokoms kommun 1, 1986)
 • Alsens kyrka Carl-Erik Sahlberg (Sveg 1978)
 • Nordbyn i Alsen – gamla gårdar och deras ägare Per Olsson
 • Runt Alsensjön. Årskrönika (1977 – )
 • Trångsviken – samhället som föddes i en storm Jahne Nilsson (Östersund 1990)
 • Valne bys historia 1500 – 1824 Curt Lofterud (Uppsats 1982)
 • Wången Nils Agerberg (i: Sevärdheter i Jämtland/Härjedalen)

ASPÅS [ Upp ]

 • Aspås socken. Årskrönika (1982 – )
 • Aspåsdörren Bo Oscarsson (Uppsala 1978)
 • Bomärken från Aspås 1773, 1822. Bo Oscarsson (uppsats)

BERG [ Upp ]

 • Berg och Åsarne. Årsskrift (1936 – )
 • Bergsbygden, församlingsblad (1953 – 1959)
 • Bergvind. Hembygdsrörelsens årsskrift (1911? – 1970?)
 • Bidrag till Bergs sockenkrönika Mattias Ling (Östersund 1914)
 • Bingsta-smedjan Albert Röklander (Stencil 1970)
 • En bok om Berg Leonard Rosén (Östersund 1958)
 • Gårdar och folk i Rörön Bergs s:n. Erik Rörborn (1997)
 • Hoverbergsgubben berättar. Historiska anteckningar, del I – II (Östersund 1961)
 • Oppbygda (Bergs s:n) Mo, Kvitsle, Dalåsen; ”Gårdar och folk” (U.o. 2000)
 • Vigge – en by i förvandling (Sveg 1982)

BODSJÖ [ Upp ]

 • Bodsjöboken. Årsskrift (1975 – )
 • Bodsjö socken Per Persson (Östersund 1931)

BODUM [ Upp ]

 • Bodum Församlingskrönika (1951 – 1956)
 • Bodums kyrka Mats Ahnlund (Umeå 1988)
 • Bodum vår socken Einar Hallström (Härnösand 1968)
 • Fjällsö byar och gårdar 1600 – 1800 Agneta Olofsson (Härnösand 1990)
 • Fjällsjö Krönika. Årsskrift (1949 – )
 • Vår socken. Bodums historia och arbetsliv. Einar Hallström (Härnösand 1952)

BORGVATTNET [ Upp ]

 • Borgvattnets gamla prästgård Thomas Olsson (Östersund 1982)
 • Nybygget Fullen. Fullsjös historia från 1755 (Bräcke 1985)
 • Skyttmon. Skogshistoria 1750-1988 Lars Östlund (Umeå 1989)

BRUNFLO [ Upp ]

 • Brunflo hembygdsförenings skriftserie; Häften 1 – 9
 • Brunflobygden Brunflo och Marieby. Årsskrift (1945 – ). Register finns till åren 1945 – 1995.
 • Bygderna kring kastalen, en minnesskrift (Tandsbyn 1970)
 • Domböcker och samhällsförändring Syvonne Nordström. En studie av 1860 och 1905 års domböcker i Brunflo tingslag (Uppsats 1997)
 • Sockennamnet Brunflo Per Vikstrand. Ur: Namn och bygd 83 (U.o. 1995)
 • Värdefulla byggnader och miljöer i Brunflo (se: JLM, kulturhist. utredn. Nr 30)

BRÄCKE [ Upp ]

 • Bräcke och Nyhem. Årskrönika (1955 – )
 • Bräcke socken Per Persson (Östersund 1927)
 • Bräckes framväxt som stationssamhälle Claes-Erik Walén (Uppsats 1973)
 • Hård var striden. Arbetarminnen. Red: Lo Rindberg, del I – II (Bräcke 1982; 1984)
 • Myten om industrialismen Peter Mosskin (Bräcke 1984)

FJÄLLSJÖ [ Upp ]

 • Fjällsjö Krönika. Årsskrift (1949 – )
 • Fjällsö byar och gårdar 1600 – 1800 Agneta Olofsson (Härnösand 1990)
 • Jansjö under 450 år Per Persson (Jansjö 1991)
 • Mårdsjö by, en historik Jens Adolfsson (Sollefteå 1990)
 • Rudsjö 360 år, 1627 – 1987 (Studieförb. Vuxenskolan Strömsund)

FORS [ Upp ]

 • Fors hembygdsförenings skriftserie, Häfte 1 –
 • Fors, Ragunda (se: JLM, kulturhist.utredn. Nr 11, 1976)
 • Fragment ur Fors kyrkohistoria Sören Nilsson/August Granström (Forsmo 1975)
 • Kung Chulalongkorns norrlandsresa 1897 Fors Hembygdsförening (1985)

FROSTVIKEN [ Upp ]

 • Barnhusbarnet Per Daniel Jansson Stig Willman (uppsats u.å.)
 • Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken Levi Johansson (Lund 1947)
 • Bilder från Frostviken Kenneth Gunnarsson/Peter Mosskin (JLM 1993)
 • Engelska jägare i Frostviksfjällen Paul Permansson (Stockholm 1928)
 • Frostviken 200 år (Östersund 1950)
 • Frostviken (Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersund 1990)
 • Frostvikens kommun och turismen (1963)
 • Frostvikens lappmarksproblem Levi Johansson (uppsats 1951)
 • Frostviksbor och frostviksbyar, 1750-1900 familjeregister. Frans de Brun (kopierad handskrift)
 • Gränsbygd. Människor och minnen från Frostviken. Zakarias Blom (Tandsbyn 1964)
 • Jormvattnet 1762 – 1776, De bröto bygd. R S Rolandsson (utan årtal)
 • Nybyggarbarn barnuppfostran bland nybyggare 1850 – 1920. M Liljequist (Umeå 1991)
 • Jougdaberg 1815 – 1973 Magnus Huss (Östersund 1973)
 • Sjugda nybygge – ett nordjämtskt drama! Dokument (Föllinge 1983)
 • Storvattnet, min lilla hemby Ove Bengtsson (1988?)
 • Ur Frostviksfjällens skuggor. Sveriges yngsta provins under 230 år (Östersund 1985)

FRÖSÖ [ Upp ]

 • Beskrivning över Frösö socken A E Behm (Särtryck ur Jämten 1924)
 • Blad ur Frösö historia Per Swedmark (Östersund 1955)
 • Frösön Upptäck Jämtland-Härjedalen, nr 10. Curt Lofterud. (Uddevalla 1999)
 • Frösökrönikan. Årsskrift (1991 – )
 • Frösö köping, minnesskrift 1948 (Östersund 1947)
 • Frösön Daniel Lindström (särtryck ur Svenska stadsmonografier 1958)
 • Frösöstenen Marit Åhlén (Sevärdheter i Jämtland/Härjedalen. Sveg 1988)
 • Kulturstigar (se: JLM, Kulturhist. utredning Nr 12)
 • Kvarters- och gatunamn inom förutvarande Hornsberg Per Swedmark (Frösön 1958)
 • Runstenen på Frösön En sammanställning ur olika källor (Östersund 1967, nytr. 1979)
 • Skolväsendet på Frösön Anton V. Karlsson (utan år)
 • Öarna i Storsjön, del 3. Carl-Göran Ekerwald (Östersund 1986)

FUNÄSDALEN [ Upp ]

 • Boken om Funäsdalen Georg Granberg (Stockholm 1950)
 • Funäsdalen Berget och sjön. Sven Dahlsten/Bo Lundmark (Funäsdalen 1990)

FÖLLINGE [ Upp ]

 • Föllinge (se: Sevärt i Krokoms kommun 6, 1990)
 • Föllinge hembygdsförenings skriftserie; Häften 1 – 11.
 • Föllingedalen (se: JLM, kulturhist. utredning 7)
 • Gravbränna under gångna år Olle Hemmingsson (Föllinge 1990)
 • Hembygd. Tidskrift för natur och kultur inom Föllinge kommun (1970 – )
 • Nybyggare i Ottsjön Gunnar Englund (Uppsats 1986)
 • Några blad om Tornäs by. Årgång 1 – (1980 – )
 • Runt Sandvikssjön. Byn – i nutid och med minnen från förr (nr 1 1995, nr 2 1997)
 • Torp och ensliga gårdar Hilding Johansson (Falun 1992)
 • Vallrun och Dal Hilding Johansson (Offerdal 1994)
 • Åkersjön-Högrun 200 år A ∓ B Brändemo (Falun 1993)

GILLHOV [ Upp ]

 • Jämtbygd i omvandling Albert Nilsson ”Hackås-Nisse” (Bräcke 1981)

GÅXSJÖ [ Upp ]

 • Hammerdals-Gåxsjö socknars historia Gunnar Englund (Bräcke 1996 )
 • År som gått. Yxskaftkälens historia 1758 – 1995 (Östersund 1995)

HACKÅS [ Upp ]

 • Anteckningar om Näs och Hackås socknar Viktor Behm (Östersund 1886)
 • Folket i kulan och andra Albert Nilsson ”Hackås-Nisse” (Bräcke 1979)
 • Gamla jämtar berättar Albert Nilsson ”Hackås-Nisse” (Bräcke 1978)
 • Gillhovskälen, ett jämtländskt avradsland Lars Kardell (Uppsala 1993)
 • Hackås sockenkrönika (1959 – )
 • Hackåsbygdens historia Walter Johansson m.fl. (1986)
 • Jämtbygd i omvandling Albert Nilsson ”Hackås-Nisse” (Bräcke 1981)
 • Jämtländsk brytningstid Albert Nilsson ”Hackås-Nisse” (Bräcke 1980)
 • Näs och Hackås socknar i ord och bilder Viktor Behm (Göteborg 1913)

HALLEN [ Upp ]

 • Hallen-Marby socknars historia, del I – II. E A Egervärn (Bräcke 1984, 1990)
 • Hallen och Marby, Årskrönika (1952 – )
 • Hallens kompani 1685 – 1853, minnesskrift. Gustaf Lund (Östersund 1964)
 • Ågårdarna i Hallens s:n; från 1400-tal till nutid. Åhn-Böle byalag. (Ljusdal 1994)

HAMMERDAL [ Upp ]

 • Dömare och Ljummare; Blad ur Hammerdals andliga historia. Folke Engström (särtryck Örnsköldsvik 1949)
 • Hammerdals-Gåxsjö socknars historia Gunnar Englund (Bräcke 1996)
 • Hammerdalskrönikan (1948 – )
 • Hammerdals kyrka 400 år Yngve Bohman (Östersund 1990)
 • Hembygdens dag i Hammerdal 15-16/7 1944 (Östersund 1944)
 • Gjörwiks by, bygd i förvandling (Görvik 1983)
 • Hammerdals kompani 1856-1872 Helen Strandberg. Indelta soldater i det jämtländska bondesamhället (Uppsats 1994)
 • Migrationen i Hammerdals socken 1850-1932 Ingalisa Dahlin (uppsats 1982)
 • Ordlista över Hammerdalsmålet sammanst. av Bo Oscarsson (1998)
 • Register över nämndemännen i Hamerdals tingslag 1846 – 1943 (Broaryd 1943)
 • Sikås – byn, gårdarna, släkterna 1500 – 1996 Marie Stensby Jönsson (Uddevalla 1996)
 • Strödda anteckningar om Hammerdals kyrka och församling Olof Svensson (Östersund 1904)

HEDE [ Upp ]

 • Glimtar ur Hede sockens historia Olof Jansson (Sunne 1954)
 • Hede socken förr och nu; Årsskrift (1982 – )
 • Hede Lappförsamlings husförhörslängder 1826 – 1898. Anders Løøv (Dovletje III, Snåsa 1996)
 • Medskogen och Långåskans Gerald Enckell (Lidingö 1985)
 • Ransjön eller Ransundet 1825 – 1996 utg. Av Ransundets bysamfällighet (Sveg 1996)

HOTAGEN [ Upp ]

 • En gränsbygd under beredskap Lennart Westerberg (stencil 1994)
 • Hotagen (se: Sevärt i Krokoms kommun. 4)
 • Åkersjön-Bakvattnet (se: Sevärt i Krokoms kommun. 2, 1986)

HÅSJÖ [ Upp ]

 • Håsjö gamla kyrka 1684-1984 Kent Backman (Bräcke 1984)
 • Västerövsjö 1755-1990, Svedjelandet 1840-1990 Harry Fager (Övsjö 1991)
 • Österövsjö by 1757-1985 Harry Fager (Östersund 1985)
 • Håsjö sockens historia (Östersund 1951)

HÄGGENÅS [ Upp ]

 • Ett bondedrama i Storhögen Harry Johansson (särtryck 1982)
 • Häggenås hembygdsbok Gustaf Rydstedt (Östersund 1933)
 • Nödåret 1812 och missväxtens följder Harry Johansson (uppsats 1972)
 • Plogklubban, Norderåsens hembygdsförening (1996-97; 97-98; 98-99; 99-00; 00-01)
 • Storbränna 1764 -1995, boende och fastighetsägare. Bertil Olsson (1995)
 • Överlåtelser av fast och lös egendom Arvstraditioner i Österåsen, Häggenås, 1759-1850. Sofia Olsén Johansson (Uppsats Ösd 1998)

HÄLLESJÖ [ Upp ]

 • Bidrag till Hällesjö sockens historia ; Del 1 (1976), del 2 (1981), del 4 (1991)
 • Ljungå herrgård 1860 – 1880 Hilding Flygt (Stockholm 1942)

KALL [ Upp ]

 • Af Jemteland är intet att giöra – Historisk antologi. Oscar Löding (Östersund 1984)
 • Befolkningsutvecklingen i Kalls församling 1867-1904 K-G Thofelt (Östersund 1983)
 • En bok om Kall Gösta Ullberg (Östersund 1969)
 • Hoberg. Ett fjällhemman i Kall Thord Melin (Frösön 1982)
 • Huså Boel Almqvist (se: Sevärdheter i Jämtland-Härjedalen )
 • Huså by (se: JLM, kulturhist.utredn. Nr 1)
 • Huså bruks historia Gösta Ullberg (Östersund 1967)
 • Kalls skolhistoria Oscar Löding (Östersund 1987)
 • Skogsbruket i Huså 1867-1904 K-G Thofelt (uppsats Umeå 1981)
 • Torpen under Huså bruk Oscar Löding (1980)

KLÖVSJÖ [ Upp ]

 • Bönder, torpare och knektar i det gamla Klövsjö, del I – II. Gösta Ullberg (Uppsala 1933)
 • Klövsjö hembygdsgård Tomtan Jöns Fahlén (Ljusdal 1989)
 • Klövsjö sockenkrönika (1972 – )

KYRKÅS [ Upp ]

 • Vad betyder sockennamnet Kyrkås? Carl Lindberg (Uppsala 1937)

LAXSJÖ [ Upp ]

 • En by blir till – Laxviken 1747 – 1854 Sven Helmerius (Östersund 1997)
 • Laxviken, nybyggar- och torparepoken Uno Edman (uppsats 1986)
 • Storåbränna 1783 – 1983. En krönika i ord och bild (Östersund 1983)

LILLHÄRDAL [ Upp ]

 • En Härjedalsbok. Likt och olikt om och från Lillhärdal. Olof Högman (Uppsala 1936)
 • Härdalsboken. Årsskrift (1979 – )
 • Tininja Gåla-Bjella Lillhärdals bygdemålsförening, årsskrift (1990? – )
 • Ägostrukturen för Lillhärdals fäbodar på 1800-talet. Anna-Karin Johansson (uppsats 1989)
 • Äktenskapsbildning i Lillhärdals socken 1880 – 1899. Ingegerd Bäckström (uppsats 1973)

LINSELL [ Upp ]

 • Från vildmark till kulturbygd Walter Persenius (Sveg 1967)
 • Glöte genom 600 år. Erik J. Bergström m.fl. (Uddevalla 1999)
 • Jo-Påls-bergets gård Johan Thomée (Stockholm 1968)

LIT [ Upp ]

 • Lillsjöhögen – bygd och folk under 200 år Anders Frändén (Sveg 1985)
 • Litsboken (Lits Hembygdsförenings skriftserie) Årsskrift (1948 – )
 • Nyby – och dess nybyggare, ett bildspel. A Adsten/T Berglund (uppsats Östersund 1993)
 • Utflyttning från Lits kommun år 1953 och 1958. Märit Selander (uppsats 1986)
 • Vid Lits kyrkas 100-årsfest den 24/9 1897 (Östersund 1898)

LJUSNEDAL [ Upp ]

 • Folk och fä vid Ljusnans dansande strömmar… (Bräcke 1987)
 • Gruvarbetare, torpare och bruksfolk Frans Järnankar (Sveg 1987)
 • Ljusnedal under trehundra år Jens Farup (Stockholm 1986)
 • Ljusnedals bruks krönika E Alfred Jansson (Klippan 1958)

LOCKNE [ Upp ]

 • Anteckningar om Lockne socken år 1892 Viktor Behm (Östersund 1892)
 • Esbjörns minne Gunnar Smedberg (Östersund 1963)
 • Lockne, Marieby (i: Sevärt i Krokoms kommun 1, 1986)
 • Lockne Hembygdsförenings skriftserie. Häften 1 – 24.
 • Lockne socken Per Persson (Uppsala 1930)
 • Rossbol Annagretha Holmberg (uppsats 1993)
 • Vid vägskälet Per Nilsson-Tannér (Tandsbyn 1951)
 • Vid Lockne kyrkas 100-årsminne (Östersund 1897)
 • Årsringen. Årsskrift (1944 – )

MARBY [ Upp ]

 • Hallen-Marby socknars historia, del I – II. E A Egervärn (Bräcke 1984, 1990)
 • Hallen och Marby, Årskrönika (1952 – )

MARIEBY [ Upp ]

 • Brunflobygden Brunflo och Marieby. Årsskrift (1945 – ). Register finns till åren 1945 – 1995.
 • Marieby, Lockne (se: JLM, kulturhist.utredn. Nr 8)

MATTMAR [ Upp ]

 • Mattmar, en socken i Jämtland (Östersund1983)
 • Mellbyn – historisk översikt Maj Bring (uppsats 1985)

MYSSJÖ [ Upp ]

 • Hovermobladet (1974 – 1982?)
 • Oviks- och Myssjöbygden. Årsskrift (1957 – )
 • Oviks- och Myssjögubbar från 1800-talet Anders Backman-Jämte (Östersund 1904)

MÖRSIL [ Upp ]

 • Fornminnesfesten i Mörsil 1905 (Östersund 1922)
 • Mörsils sockenkrönika, del I – II (utg. 1905 – 1939)
 • Mörsils hembygdskrönika, del III (Östersund 1973)

NORDERÖ [ Upp ]

 • Sunne och Norderö, årsskrift (1942 – 1948)
 • Med S/S Thomée till Verkön Ragnar Bohman (u å)
 • Öarna i Storsjön, del 2. Carl-Göran Ekerwald Östesund 1985)

NYHEM [ Upp ]

 • Bräcke och Nyhem. Årskrönika (1955 – )
 • Nyhems socken. Byar, brukare, befolkning Red: Märta Åhlund (Bräcke 1995)

NÄS [ Upp ]

 • Anteckningar om Näs och Hackås socknar Viktor Behm (Östersund 1886)
 • Gammalt och Nytt. Årskrönika (1960 – )
 • Näs och Hackås socknar i ord och bilder Viktor Behm (Göteborg 1913)
 • Näsbygden. Årskrönika (1986 – )

NÄSKOTT [ Upp ]

 • Alsen – Näskott Curt Lofterud (i: Sevärt i Krokoms kommun 1, 1986)
 • Historik över Näskotts hembygdsgård Ole Trollsås (Nälden 1986)
 • Näskott. En hembygdsbok Alexander Stafwerfeldt (Östersund 1958)
 • Odelstorpen i Trollsåsen Olle Trollsås (Östersund 1982)
 • Så minns jag min barndoms Nälden Anna Rindå (1993)
 • Torp i Faxnäldens by K Arnung/O Trollsås (1978)
 • Ytterån – samhället mellan två sjöar Anna Rindå (Östersund 1991)

OFFERDAL [ Upp ]

 • ’n Ante o ’a Gertru. En studie av torparepoken i Stavre, Offerdal. Jonsson/Mattsson (Östersund 1982)
 • Den lapska bebyggelsen i Offerdal Lars Thomasson (särtryck Umeå 1961)
 • Emigrationen från Offerdal till Amerika 1850-1899. Ola Lindgren (uppsats 1993)
 • En bok om Kälom (Östersund 1990)
 • En bok om Offerdal, del I – III (utg. 1957 – 1964)
 • Hästjägare i Offerdals socken Morgan Svedlund (uppsats 1993)
 • Jämtlands äldsta bergverk. Silvergruvan vid Övervoldsjö Janrik Bromé (särtryck 1931)
 • Kaxås. Om landsbygd i förvandling (Östersund 1988)
 • Nödår i Offerdals socken under 1800-talet May Beckman (Uppsala 1980)
 • Offerdal (i: Sevärt i Krokoms kommun 7, 19 )
 • Ottsjö by (se: JLM, kulturhist.utredn. Nr 2)
 • Vid Landösjön. Om fäbodliv och landsvägsbyggare O Björkagård (Östersund 1970)

OVIKEN [ Upp ]

 • En… berättelse om det s.k. Owike-Spöket Daniel Salin (Sundsvall 1846)
 • Oviks- och Myssjöbygden. Årsskrift (1957 – )
 • Oviks- och Myssjögubbar från 1800-talet Anders Backman-Jämte (Östersund 1904)

RAGUNDA [ Upp ]

 • Ammer, Färsån och Halasjölandet Anders Sahlin (Bräcke 1992)
 • Bomärken i Ragunda socken Ragunda Hembygdsförening ( 1956)
 • Dagar och år i Böle Red: Nils Bergvall ( 1994)
 • Det hände i Ragunda 1894; dito 1929. Ur kyrkostämmoprotokoll Jan Lindström (1994)
 • Döda Fallet K Mattsson/K Berglund (JLM 1996)
 • Döda Fallet och Ragundasjön – en naturkatastrof i nytt ljus (Klippan 1990)
 • Döda Fallet och Ragundasjön Bernhard Granholm (uppsats 1994)
 • En resa genom Ragunda… Anton Andersson (Östersund 1961)
 • Familjer i Ragunda – en sockengenealogi Staffan Lindqvist (Ragunda hembygdsförening 1998)
 • Fors, Ragunda (se: JLM, kulturhist.utredn. Nr 11, 1976)
 • Gedungsen i arkiven Bernhard Granholm (uppsats 1993)
 • Gedungsen eller Ragundasjöns utgrävning J A Englund (Östersund 1922)
 • Gedungsens dokument Bernhard Granholm (Grums 1993)
 • Gevågskrönika. Årsskrift (1991 – )
 • Kantat vid Ragunda gamla kyrkas invigning… Olle Arbman (Hammarstrand 1931)
 • Krokvågs torp och gårdar Jan Lindström (Gevåg 1992)
 • Platinakungen Jan Lindström (Bräcke 1993)
 • Program vid hembygdsfest i Ragunda 1934 (Hammarstrand 1934)
 • Ragunda – min hembygd Anton Andersson (Östersund 1957)
 • Ragunda 1869 – 1969. 100 år med kommunalfullmäktige (Östersund 1969)
 • Ragundabygden, medlemsblad. Nr 1 1956 (Hammarstrand 1956)
 • Ravund. Årsskrift (1979 – )
 • Seder och bruk kring 1890-talet i Ragunds tingslag. A Andersson (Östersund 1959?)
 • Vild-Hussen 1796 – 1946, program (Östersund 1946)
 • Vildhussen-invigningen 1965, program.

REVSUND [ Upp ]

 • Björnön – En bys historia, fakta och sägner. John Ivar Nilsson (1998)
 • Det egna samhället – Revsund (utan år)
 • Refsundsbygda, tidskrift (Nr 1 dec. 1974 – )
 • Refsunds socken, del I – II. Per Persson (tryckt 1923 och 1936)
 • Revsund. Årskrönika (1964 – )
 • Skattehemmanet Ubyn nr 1 Olle Sefastsson (1980)
 • Åt var och en efter behov? En studie av lanthandeln i Revsund 1870-1890. Fredrik Sandgren (uppsats, Uppsala 1999)

RÄTAN [ Upp ]

 • Beskrifning öfver Rätans socken I Scherdin (Östersund 1877)
 • Bomärken i Rätans socken Axel Grinde (Östersund 1971)
 • Boplatser och människor i sörbyarna i Rätan Nils Sundkvist (Bräcke 1988)
 • Ennagrammaton i Rätan (folkligt chiffer). Göran Rosander (stencil 1975)
 • Folket i Lillstugan Axel Grinde (Bräcke 1985)
 • Rätans sockenkrönika (1991 – )
 • Rätans kyrka Elisabet Bergman (Svenstavik 1984)
 • Strödda anteckningar om Rätan Axel Grinde (Östersund u.å.)

RÖDÖN [ Upp ]

 • Eric Tideman i By 1735-1819 Karl Erik Jonasson (uppsats 2000)
 • Fantasier i Sundslägden Lars Larsson (särtryck 1945)
 • Från Ås till Krokom, från gamla tider till nutid. Leif Ericson (Frösön u.å.)
 • Krokomskuriren; Red: Einar Granberg (Nr 3 utkom i sept 1944)
 • Rödön (i: Sevärt i Krokoms kommun 3, 1987)
 • Rödöns socken. Byar och gårdar. Gösta Wikegård (Östersund 1968)
 • Rödöns socken, emigration och omflyttning 1885-1914 K Fahlén (Umeå 1970)
 • Skiften i Trusta by Bo Hagson m.fl. (Stencil 1973)

STORSJÖ [ Upp ]

 • Ljungdalen-Storsjö, en berättelse i ord och bild. P E Lundhall/H Johansson
 • Messlingen – byn vid vägens ände (Bräcke 1990)
 • Storsjö sockenkrönika (1955 – )

STRÖM [ Upp ]

 • Byarna i Ström på 1600-talet, familjeregister; Häfte 1 – 8. Georg Hansson (1989-1996)
 • Faxebygden. Historik över byarna kring Faxälven. Märta Bergström m.fl. (1991?)
 • Fra Jamtland til Vefsn. Om utflyttningen från fr.a. Ströms socken till Vefsn i Nordland på 1600- och 1700-talet. Kjell Jacobsen, i: Årbok for Helgeland 1999 (Mosjøen 1999).
 • Från Stamsele till Täxan Jens Adolfsson (Stockholm 1986)
 • Gärdnäset under tvenne sekler (studiecirkel 1985-87)
 • Heimlöuta. Årskrönika (1984 – )
 • Kyrklig årsbok (1943 – )
 • Livet i tre byar 1760 – 1986 Kärrnäset, Skalet, Älghallen (Sveg 1986)
 • Lövberga 230 år, 1756 – 1986 (studiecirkel)
 • Ström-Alanäs (se: JLM, kulturhist.utredn. Nr 9)
 • Ströms sockens fäbodväsen Karin Ronne (uppsats, Uppsala 1953)
 • Ströms hembygdsförening, årsskrift (1931 – 1943)
 • Ströms kyrkor en minnesskrift. Gunnar Berg (Östersund 1946)
 • Ströms sockenarkiv, insamlade uppg. 1945 (Östersund 1946)
 • Ströms socken under 1800-talet Sam Engman (utan år)
 • Strömsboken, årsbok (1975 – )
 • Strömsboken, årsskrift, familjeregister; Del II – III, häfte 1 – 29 (1945 – 1972)
 • Vattenvägen i Faxälven Göran Ullberg (Härnösand 1999)
 • Ulriksfors arbetarhistoria, del 1 – 2. Red: Jan Sahlén (Härnösand 1989)
 • Vågdalen och Storön Gösta Thulin (1989)
 • Ångbåtarna på Vattudalen Jens Adolfsson (uppsats Stockholm 1981)
 • Ångkraft till fjällbyn, Öjarn Sigvard Mårtensson (Strömsund 1989)
 • Öjarns historia Gerhard Hansson (stencil 1971)
 • Öjarn 200 år (1798 – 1998) Red: Mats Göransson (Östersund 1998)

STUGUN [ Upp ]

 • Diplom och urkunder betr. Pilgrimshärberget i Stugun Per Olof Libom (utg. II, Linköping u.å.)
 • En bok om Stugun Lars Hamberg (Bräcke 1990)
 • Stugukrönika, årsskrift (1954 – )

SUNDSJÖ [ Upp ]

 • Hälsning från Sundsjö kyrka, årsskrift (1960 – )
 • Sundsjökrönikan , årsskrift (forts. på Hälsning från…)
 • Sundsjö socken i Jämtlands län Per Persson (Östersund 1925)

SUNNE [ Upp ]

 • Andersön Eric Hammarström (manuskript c:a 1968)
 • Befolkningsutvecklingen i Sunne 1865-1930 Ulla Holmlund (uppsats 1982)
 • Kring kung Sverres kapell och kastal Per Nilsson-Tannér (Östersund 1978)
 • Kvarnar och sågverk i Sunne strömmar Sunne hembygdsförening (utan årtal)
 • Sunne och Norderö, årsskrift (1942 – 1948)
 • Sunnebygden , årsskrift (1956 – )
 • Öarna i Storsjön, del 3. Carl-Göran Ekerwald (Östesund 1983)

SVEG [ Upp ]

 • En bok om Sveg och Härjedalen Nils Bromée (Sundsvall 1974)
 • Gammelgården, Föreningen Härjedalsslöjd 1913 – 1973 Paul Larsson (Sveg 1973)
 • Härjedalens hjärta, sevärdheter kring Sveg. Curt Lofterud (Sveg 1989)
 • Härjedalsporten, kulturhistoriska sevärdheter (se: JLM, kulturhist.utredn. Nr 26)
 • Plan för reglering av Svegs kyrkoplan (Ljusdal 1903)
 • Svegs kyrka Minnesskrift. 1847-1947 (Sveg 1947)
 • Svegs kyrka – 150 år 1847-1997, Mats Haldosén (Kyrkorådet i Svegs församling)
 • Svegs pastorat Trolovnings- och dopnotiser 1636-1642. Christer Kallin (Östersund 1996)
 • Älskade Sveg. Samtal med Greta Werner. Mats Haldosén (Kristianstad 1991)

TÅSJÖ [ Upp ]

 • Fjällsö byar och gårdar 1600 – 1800 Agneta Olofsson (Härnösand 1990)
 • Fjällsjö Krönika. Årsskrift (1949 – )
 • Gamla Tåsjö Erik Modin (Örebro 1916, ny uppl. 1938)
 • Tidningsnotiser från Tåsjö socken 1913-1928 Rune Gahlin (Umeå 2000)

TÄNNÄS [ Upp ]

 • Högvålen – Sveriges högst belägna by (Bräcke 1987)
 • Malmagen – Fjällnäs. En turistort i Härjedalen. Gunilla Dunfors (uppsats Stockholm 1975)
 • Tännäs – byn vid de sju bergens sydsluttningar… (Bräcke 1988)
 • Tännäs lappby 1896-1970 Anders Løøv (akad. avh. Uppsala 1971)
 • Tännäs sameby. De utflyttade och deras ättlingar. Anders Løøv (Umeå 1973)

UNDERSÅKER [ Upp ]

 • Laga skiftet i Stamgärde by 1829 – 1833. Jörgen Roos (uppsats 1993)
 • Min hembygd Undersåker Erik Olsson (Östersund 1954)
 • Nybyggartid i Täveldalens fjäll Kjell Bengtsson (utan ort och årtal)
 • Ottsjö – glimtar ur byns historia. (Funäsdalen 1993)
 • Stamgärde, Undersåker, Ett försök till krönika… Solveig Edfeldt (uppsats 1985)
 • Turistanläggningar och affärer i Undersåkersdalen. Ali Svärdby (Undersåker 1996)
 • Undersåker (Undersåkers församling) Årsskrift (1952 – )
 • Undersåkers kyrkokör, krönika av Per-Olof Millgård (1976)

VEMDALEN [ Upp ]

 • Vemdalen – kulturbygd bland fjällen John A Fjellner (Östersund 1961)
 • Hembygdsföreningen Åldergården (Utan ort och årtal)

YTTERHOGDAL [ Upp ]

 • De finska nybyggena i Hogdal Erik Modin (Tandsbyn 1958)
 • Hogdalsbygden, historiska glimtar… Ole Rondung (Ytterhogdal 1980)
 • Hogdalssocknarnas kyrkliga minnen Erik Modin (Östersund1921)
 • Hogdals skolor 1790 – 1960. Frans Järnankar (Sveg 1993)
 • Lillnäset, som vi minns – 1882-1998 Folke Persson m.fl (1999)
 • Råmyra Frans Järnankar (Ytterhogdal 1985)
 • Skattehemman och bondesläkter i Ytterhogdal 1600-1940 Jonas Norrby (Sveg 1996)
 • Skolhistoria i Hogdal Anders Hansson (Ytterhogdal 1979)

ÅRE [ Upp ]

 • Fröå förr; Anna-Bie Agerberg (utan år)
 • Fröå gruvor (se: JLM, kulturhistorisk utredning Nr 9)
 • Fröå gruva. Gruvbyn vid Åreskutans fot. Brita Malmros (JLM 1995)
 • Gammalt och nytt. Årsskrift (1983/84 – )
 • Handöl under 400 år Hjalmar Öhrstedt (Östersund 1962)
 • Harsjövallen och Gråsjöliden. Minnen och händelser Per Jämting (Ånn 1988)
 • Landverk Evy Lundström (1978)
 • Lokal byggnadstradition i Åredalen (se: JLM, kulturhist.utredn. Nr 16)
 • Nordhallen, Duved. Ant. om vår bys historia m.m. J P Bodin (utan ort och årtal)
 • Nordhallens by Karin Bark (uppsats 1968)
 • Några blad ur Medstugans historia Nils Agerberg (utan ort och årtal)
 • Ortnamn i Storvallen med omnejd Kjell Bengtsson (Stockholm 1973?)
 • På Duved skans 1919. Minnen och tankar. C G Eriksson (Östersund 1920)
 • Skalstugan. En historik H Wichman/G Nylander (Stockholm 1968)
 • Storlien. Från fjällhemman till internationell turistort (1968)
 • Åre. En krönika i ord och bild Martin Waller (Uddevalla 1986)
 • Åre som turistort Kerstin Westin (uppsats 1945)
 • Åredalen (se: JLM, Kulturhist. Utredn. Nr 3)
 • Åremålet – ordlistor Utgivna av Anna Lena Forsåker (1999)

ÅS [ Upp ]

 • Birka folkhögskola Lär och lev på Birka folkhögskola (1994)
 • Byggnadsföreningen Åvallen u.p.a. Göran Winberg (Lugnvik 1987)
 • Ett år i Ås. Årskrönika (1971 – )
 • Ett år i Ås. Register till Ås sockenkrönikor 1950-1960 samt 1971-1998 (Ås 1999)
 • Från Ås till Krokom, från gamla tider till nutid. Leif Ericson (Frösön u.å.)
 • Kyrklägdan i Ås (se: JLM, Kulturhist. Utredn. Nr 31)
 • Lägenheten Lugnviken uti Åhs socken Göran Winberg (uppsats 1991)
 • Årskrönika för Ås socken (1954 – 1960)
 • Ås sockens historia Alexander Stafwerfeldt (Östersund 1941)

ÅSARNE [ Upp ]

 • Berg och Åsarne. Årsskrift (1936 – )

ÄLVROS [ Upp ]

 • Älvros kyrkor. Jannika Järnankar (Uppsats Umeå 1989)
 • Älvrosprojektet – bebyggelsen som historisk källa. L A:son Palmqvist/C Hammarlund-Larsson (särtryck 1987)
 • Älvrosgården, 1633-1893 Frans Järnankar (Ytterhogdal 1984)

ÄNGERSJÖ [ Upp ]

 • Jon Hans sten Mary Jonsson (Västerås 1979)
 • Historien om Örnåsen, Årberget och Ängertjärn Folke Pålsson (u.å.)
 • Skola i glesbygd Folke Pålsson (Sveg 1988)

ÖSTERSUND [ Upp ]

 • Anteckningar om östersundare och andra personer i Brunflo tingslags protokoll. Del I: 1786-1805, Del II: 1806-1820, Del III: 1821-1832. (Maskinskrivna kopior)
 • Beskrivning över Östersund med omnejd B Wendel (Stockholm 1942)
 • Brunnar, kallkällor och vattenledningar i Östersund vid mitten av 1800-talet. Anna Kinnman (Uppsala 1949)
 • Då Östersund blev garnisonsstad E Chr. Genberg (Östersund 1943)
 • Driftiga damer i dåtidens Östersund Marita Johansson m.fl. (uppsats 2000)
 • En vandring i Östersunds byggnadshistoria Anne Svensson (Östersund 1983)
 • Fornbyn Jamtli. Till Carl Lignell på 80-årsdagen (Uppsala 1948)
 • Fornvallen Jamtli Carl Lignell (Östersund 1914)
 • Friluftsmuseet på Jamtli vid Östersund. Carl Lignell (särtryck, Lund 1920)
 • Föreningen Gamla Lugnvik. Årsskrift (1987 – )
 • Föreningen Fågelvikens vänner (Östersund 1934)
 • Gamla Östersund i bilder (Östersund 1953)
 • Gamla Östersund. Årsskrift (1938 – )
 • Gamla Odenslund Olle Lund (Östersund 1964)
 • Hantverk och hantverkare i Östersund Hans Jacobsson (Bräcke 1985)
 • Högre arméledning Östersund 1910-1997 en minnesskrift. (Östersund 1997)
 • I våra kvarter. Östersund på 50-talet. B Magnusson/B Weilert (Sundsvall 1994)
 • Inventering av äldre bebyggelse i Östersund 1969 (Östersund 1970)
 • Jamtli Östersund 1912 – 1962 (Östersund 1962)
 • Jamtli Historieland; Näsgården 1895. Malin Bäckström (JLM 1993)
 • Jubileumsutställningen i Östersund 1936 (Östersund 1936)
 • Kaféliv i Östersund under 1900-talet. Catarina Lundström (uppsats Umeå 1984)
 • Lägenheten Lugnviken uti Åhs socken. Göran Winberg (uppsats 1991)
 • Människor och verksamheter vid Storgatan i Östersund under 1880-talet. Maria Ridderberg (uppsats, Umeå 1985)
 • Människors vardag – studier i Östersunds sociala historia 1860 – 1980 Hans Wallentin (Östersund 1984)
 • Norra begravningsplatsen i Östersund Bo Berndtsson. (Östersund 1999)
 • Om staden Östersund Olof Wikström (akad. avh. Uppsala 1857)
 • Ortnamn i Östersund Iwan Wikström (Östersund 1962)
 • Resa i Sverige, Östersund och Frösön Fredrik Böök (utg. 1928)
 • Reservation A Burman (Östersund 1906)
 • Sagan om ”Gustinsgårdens” sorgliga öde Leif Ericson (u.å.)
 • Östersund 1786 – 1886. Ett minnesblad. Johan Lindström – Saxon (Östersund 1886)
 • Östersund 1786 – 1936 Per Nilsson-Tannér (särtryck)
 • Östersund med omgivningar. Svenska stadsmonografier (Stockholm 1958)
 • Östersunds stads uppkomst och utveckling t.o.m. 1830. S J Kardell (Östersund 1920)
 • Östersunds centrum. Hus med historia Kjell Hansen (se Fornvårdaren nr 20)
 • Östersunds historia, del 1 – 2 (1936), del 3 (1986)
 • Östersunds Fabriks- och hantverksförening 1847 – 1947 Red: Hans Ericsson (Östersund 1947)
 • Östersunds/Jämtlands försvarsområde En minnesskrift (Östersund 1997)
 • Östersunds kyrkoblad, årsskrift (1962 – )
 • Östersunds stadsarkiv 1786 – 1858. R Swedlund (Östersund 1938)
 • Östersundsbilder från Oscar II:s och Gustaf V:s tid. Lindhammar/Rollin (Östersund 1968)

ÖVERHOGDAL [ Upp ]

 • Vävtråden Gammalt och nytt från Överhogdal, årsskrift (1962 – 1982)
 • Hogdals skolor 1790 – 1960. Frans Järnankar (Sveg 1993)
 • Hogdalssocknarnas kyrkliga minnen Erik Modin (Östersund1921)
 • Hogdalsbygden, historiska glimtar… Ole Rondung (Ytterhogdal 1980)
 • Fenrisulven ränner en bok om vävarna från Överhogdal. Sture Wikman (JLM 1996)
 • Bonaderna från Överhogdal Ruth Horneij (JLM 1991