Ny hemsidesadress:  https://jls.genealogi.se

Swish till föreningen:  123 1093 764

För att återställa epostadresserna: byt ut (at) mot @

Post till föreningens styrelse:
JLS
c/o Leo Olofssom
Kroksgård Lund 188
835 41 Dvärsätt
E-post: leozelcon(at)gmail.com

Postadress för bytestidningar:
JLS
c/o Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
Arkivvägen 1
831 52 Östersund

Styrelsen 2023

Ordförande
Leo Olofsson
Kroksgård Lund 188
835 41 DVÄRSÄTT
070-3049294
leozelcon(at)gmail.com

Vice ordföeande, Webbredaktör
Åke Wagén
Orionvägen 5, lgh 1103
836 70 ÅS
070-3438011
ake.wagen(at)telia.com

Sekreterare
Agneta Brink
Vallsundsvägen 53
832 96 FRÖSÖN
070-2464708
agneta.brink(at)gmail.com

Kassör
Carina Strömberg
Frösövägen 55
832 44 FRÖSÖN
070-6482517
carina.stromberg(at)vilhelmina.ac

Ledamöter:

Helen Johansson
Vålådalsgränd 32
831 70 ÖSTERSUND
070-2554547
helenjohansson57(at)gmail.com

 Michael Häggmark
Hästjägarvägen 10
834 33 BRUNFLO
072-7289662
ordf.jls(at)gmail.com

Jan Johansson
Bergsgatan 24 B
832 41 FRÖSÖN
072-2332515
jgt1946(at)hotmail.com

Kerstin Grahn
Brogränd 22 A
831 41 ÖSTERSUND
070-6028682
kerstin.e.grahn(at)gmail.com

Lena Halvarsson
Brunflovägen 24 F
831 37 ÖSTERSUND
070-6499710
lehalvar(at)gmail.com

Sara Persson
Nyvägen 8
835 97 OFFERDAL
076-7721977
s.persson_2@hotmail.com

Ulrika Kempe
Mjäla 125
835 95 Nälden
070-3917254
ulliskempe(at)gmail.com

JLS Programgrupp

Kerstin Ellert (sammankallande)
Näcksta 276, 830 23 Hackås
Tfn: 070-571 28 07
kerstin.ellert(at)nacksta.com

Helen Johansson
Vålådalsgränd 32,  831 70  Östersund
Tfn: 070-255 45 47
helenjohansson57(at)gmail.com

Anna Märta Lindström
Knutbtränna 110
835 68 Munkflohögen
070-3287071
annamkbr110(at)gmail.com

Redaktionsgrupp och hemsida

Redaktör:  May-Britt Pellving
Södra Söre 345, 836 91 Lit
Tfn: 070-660 38 45
mb.pellving(at)gmail.com

Inger Broman
Hamngatan 4, 831 33 Östersund
Tfn. 070-344 06 61
ingbroman(at)gmail.com

Rakel Stuguland
Prästgatan 60C, 831 33  Östersund
Tfn. 070-350 72 14
r.stuguland(at)gmail.com

Webbredaktörer

Åke Wagén, ake.wagen(at)telia.com
Michael Häggmark, ordf.jls(at)gmail.com

Valberedning

Kerstin Ellert (sammankallande)
Tfn: 070-571 28 07
kerstin.ellert(at)nacksta.com

Margareta Olsson
Tfn: 070-593 60 11
a120b(at)lillsjon.net

Revisorer

Gunilla Hjelmquist
Tfn: 070-252 49 14
gunilla.hjelmquist(at)gmail.com

Örjan Löf
Odensviksvägen 6 A
831 45 Östersund
073-8421899
 loforj(at)gmail.com

Revisorersättare:
Gunilla Nilsson Edler
Pumparvägen 27
835 40 Nälden
070-3716104
gunilla.ne(at)telia.com