Har du ändrat din adress eller någon annan uppgift så kan du meddela JLS detta här.