• Kalk och kalkbruk i jämtländska bygder Nils G Åsling (Östersund 2000)
 • Tininja Gåla-Bjella, nr 14 Lillhärdals Bygdemålsförening (2001)
 • Strömsboken 2001 Mot ljusare tider 1945-1946 (Stockholm 2000)
 • Rissnabygden i östra Jämtland Sundsjö Red: Lennart Andersson (2000)
 • Granlunda gård i Fagerdal Ingeborg och Olof Pettersson A ∓ T Ridderberg (Karlstad 1999)
 • Plogklubban Häggenås Årsskrift 2000-2001 (Östersund 2001)
 • Prästen och församlingen i interaktion, Jämtland 1661-1757 Sofia Olsén Johansson (uppsats 1999)
 • Christian IV och fogdarna i Jämtland 1590-1645 Ulla Norrby (uppsats 1999)
 • Dopnamngivning på Norderön 1890-1990 Gunilla Nordström (uppsats 1999)
 • Anders Petter Yngve Ragundasonen som blev borgmästare i Minnesota Jan Lindström (Ragunda 2001)
 • Landskap och maktstat, Jemtland 1613-1645 Espen Andresen (Östersund 2000)
 • Källmaterial om den samiska och finska befolkningen i norra Sverige (Ramsele 2000)
 • Fäbodar i Härjedalens kommun Kulturhist. utredning nr 48 (JLM 2000)
 • Idrottsminnen nr 2-3 Jämtlands läns idrottshistoriska förening (2001)
 • Jämtlands fältjägarregemente del 1. Regementet, bygden och staden (Helsingborg 2001)
 • Höglunda – Borglunda 1751 – 2001 Stugun (Bräcke 2001)
 • Röda Korset minns HUR nummer 7 (Östersund 2001)
 • The swedish families of Jim Holmbeck and Emma Klofverstedt Tom Houle (Sioux Falls 2001)
 • Jämtarnas kyrkobyggande under medeltiden Katalog till en artikel i Jämten 2002 Olof Holm (Östersund 2001)
 • Jämtlands skriftspråkliga försvenskning 1635-1680 Solbritt Hellström (uppsats 2001)
 • Förnamn i västra Jämtland 1685-1990 Solbritt Hellström (uppsats 1996)
 • Hede socken förr och nu Hälso- och sjukvård, äldreomsorg (Funäsdalen 2001)
 • Hammerdalskrönikan Årsskrift 2000
 • Byar och gårdar i Hackås och Näs Bebyggelseutveckling Ola Hall (uppsats Stockholm 1996)
 • Gåxsjöboken Fyra byars historia (Östersund 2000)
 • Gammalt och nytt i Åre socken Årsskrift 2002
 • Frostvikenboken år 2000 Ove Bengtsson m.fl (Östersund 2001)
 • Den tidiga turismen i västra Jämtland Robert Fresk (uppsats 2001)
 • Forssa släktförening Bodsjö (2001)
 • Krutrök över Jämtland Skansarnas historia Erik J Bergström (Fornvårdaren 27, 2001
 • Fordom då alla djur kunde tala Samisk tro i förändring Red. Åsa Virdi Kroik (Stockholm 2001)
 • Gedungsen eller Ragundasjöns utgräfning J A Englund (1853)
 • Döfwingens historia (Revsund) Kursdokumentation (1999)
 • Begreppen ödesböle och utmark i Mattmar Sara Boström (uppsats 2000)
 • De sydlige same-områders historie til omkring 1751 Knut Bergsland (utredning 1975)
 • Mina memoarer Olof Andersson 1881-1959 (Örebro 2001)
 • Skidhistoria i Östersund Bengt Brügge (Östersund 2000)
 • Framtidstro i Jämtlands län Fakta och inspiration om vår framtid (Östersund 2000)
 • Efter den medeltida agrarkrisen i Jämtland Hans Antonsson (lic.uppsats 2000)
 • Landshövdingeberättelser 1856-1905 Industrisamhällets tidsålder i Jämtland och Härjedalen (Uddevalla 2000)
 • Jernbanefolket Jämtlands järnvägar och järnvägare (Östersund 2000)
 • Klövsjös fäbodar Lars Kardell/Mats Olofsson (Uppsala 1999)
 • Landskap og maktstat Jemtland 1613-1645. Espen Andresen (uppsats 1997)
 • Aspås socken Årskrönika 2000 (Bräcke 2001)
 • Ett år i Ås Årskrönik 2000 (Östersund 2001)
 • Stamtavla över Johan Magnus Behm Anna Westerlind (Stockholm 2000)
 • Möten i gränsland Samer och germaner i mellanskandinavien. Inger Zachrisson m.fl. (Stockholm 1997)
 • Johan Conrad Sternfelt En karolinerkrigare från Riga 1684-1756. Tryggve Ridderberg.
 • Idrottens hjältar i Jämtland och Härjedalen. Stefan Nolervik (Östersund 1998)
 • Turism i Östersund och Frösön 1886-1920 Jenny Lind (uppsats 2000)
 • Jämtlands och Härjedalens Historia; Första delen intill 1537 (Nils Ahnlund 1948); Andra delen 1537 – 1645 (Janrik Bromé 1945); Tredje delen 1645 – 1720 (Janrik Bromé 1954); Fjärde delen 1720 – 1880 (Holger Wichman m.fl. 1962); Arkeologisk inledning (Sverker Janson m.fl. 1962); Person- och ortregister samt rättelser (Holger Wichman 1966); Femte delen 1880 – 1980 (Mats Rolén 1990)
 • Fornvårdaren. Heimbygdas tidskrift, bd I – X. 1925 – 1968
 • Jämten. Heimbygdas årsbok. 1906, 1908 –   Sök i Jämtens register!
 • Personregister till Jämten och Fornvårdaren 1906 – 1986 (Uddevalla 1988)
 • Register till Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift och Fornvårdaren 1887 – 1981. (Östersund 1984)

Viktigare källskrifter:

 • Jämtlands och Härjedalens Diplomatarium; Första delen 1257 – 1450 (tre häften + register, 1943-65); Andra delen 1405 – 1519 (tre häften + register, 1974-91); Tredje delen 1520 – 1530 (Olof Holm, 1995); Supplement, till alla tre delarna (Olof Holm, 1999)
 • Diplomatarium Norvegicum innehåller, förutom det mesta som också finns i JHD, brev från Jämtland/Härjedalen fram till 1570. Hela DN är sökbart via Internet: Diplomatarium Norvegicum.
 • Jordebog for Jemtland [c:a 1550] i: Fornvårdaren I, sid. 220-243 (Östersund 1925)
 • Jämtländska räkenskaper 1564-1571, del I – II. (Lund 1944 resp. 1948)
 • Jämtländska ortnamn på 1560-talet. Register till Jämtländska räkenskaper. (Lund 1953)
 • Räfsten med jämtarna 1613. Rannsakningsprotokollen efter Baltzarfejden. (Lund 1959) Björn Espells avskrift
 • Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1621-1643 del I – III; 1647-1648 del IV (1933-1939 resp. 1989)
 • Freden i Brömsebro 1645 Ederna och de 256 undertecknarna, med avskrifter. Fornskriftsällskapet och Landsarkivet (Värnamo 2000)
 • Jemter på Levangsmarknaden i 1680-årene. Nils Hallan (Trondheim 1966)
 • Norrländskt arbetsliv under 1700-talet Holger Wichman m.fl. (Malung 1968)
 • Landshövdingeberättelser 1818-1855 Jämtland och Härjedalen under 1800-talet (Uddevalla 1999)
 • Landshövdingeberättelser 1856-1905 Industrisamhällets tidsålder i Jämtland och Härjedalen (Uddevalla 2000)

Övrig litteratur i bokstavsordning:

 • ”Af Jemteland är intet att giöra”. Historisk antologi. Oscar Löding (Östersund 1984)
 • Amerikafällan. Anton Swansons dagböcker 1906-14 (HUR nr 3) (Utg. 1989)
 • Andemakter. Syn och sägen från Jämtskogars gömslen. E Melander (Stockholm 1923)
 • Anders Floor 1700-1768, Magnus Hedberg (Stockholm1996)
 • Anders Raivi en berättelse från den finska nybyggestiden i Ångermanland. Erik Modin (Stockholm 1923)
 • Anteckningar om Jemtlands län Pehr Rissler (Stockholm 1866)
 • Arkeologi i fjäll, skog och bygd två delar (Fornvårdaren 23 – 24) (Uddevalla 1989)
 • Arkiven berättar. Historiska glimtar från västra Jämtland. Oscar Löding (u.o. 1992)
 • Armfeltska karolinernas sista tåg. F Schenström (Stockholm 1890)
 • Bad- brunns- och luftgäster i Jämtlands län 1880-1910. E-B Jonsson (uppsats, Uppsala 1985)
 • Bergverk i Jämtlands län; 1651-1871 Magnus Hedberg (Stockholm 1992)
 • Bidrag til sydsamenes historie, Knut Bergsland. (Senter for samiske studier 1999)
 • Bibliografiska anteckningar rörande Jämtland och Härjedalen. C J E Hasselberg (Örnsköldsvik 1920)
 • Binamn i Jämtland/Härjedalen under medeltiden Susanne Lundqvist (Uppsats Vt 2000)
 • Bondehandel i Jämtland under 1800-talet Ur: Folk-liv 1941. Märta Hedlund (Stockholm 1942)
 • Bondetåget 1914 Undersökningsområde Jämtland. Mattias Svelander (Uppsats Vt 2000)
 • Boskapsskötsel, mejerihantering och vallodling i Jämtland 1865-1900. E A Egervärn (uppsats 1975)
 • Bot och botare i Jämtland och Härjedalen Lars Hammarin (Östersund 1998)
 • Brev från en resande konstnär; Jämtland-Härjedalen 1868-1869. Nils Månsson Mandelgren (Östersund 1979)
 • Bygdestudier i norra Jämtland John Frödin (Lund 1927)
 • Bångens pojkar; om Armfelts karoliner. Per Nilsson-Tannér (Stockholm 1936)
 • Bönder gör motstånd; undersökning 1621-1643. M Eriksson (uppsats 1996)
 • Centralmakt och lokalsamhälle. Jämtland 1500-1700. Barbro Bergner (Lund 1985)
 • De röda ladornas folk. Emigranter från bl.a. Jämtlands län. Elsa Lagervik (Gävle 1996)
 • Den handlande jämten. En studie av forbönder från Hammerdal, Häggenås och Lit. Andersson-Kuivala/Larsen (uppsats 1997)
 • Den sista rajden – Samer berättar om livet förr Olle Andersson (Uddevalla 2000)
 • Det äldsta gränsdokumentet om Härjedalen och Jämtland. N-E Eriksson (särtryck ur: (norsk) Historisk tidskrift, bind 63; Oslo 1984)
 • Drömmen om Jämtland Red: S. Welinder. Mitthögskolan (Östersund 1998)
 • ”Död på fjället…” (Fältjägaren nr 39) Till 250-årsminnet av jämtlandsarmén och fälttåget över gränsfjällen 1718-19 (Östersund 1968)
 • En same berättar Jonas Åhrén (Tandsbyn 1963)
 • En jämtpojkes levnadsbeskrivning och resor jorden runt. Johannes Westerlund (Östersund 1948)
 • En källkritisk granskning av passjournaler i Jämtland – – gränshandel med Norge under 1830-talet. Sven Olofsson (uppsats, Umeå 1992)
 • En jämtländsk kyrkmålarfamilj (Sundin). Maj Noderman (Östersund 1964)
 • En landshövdings minnesbilder Sven Heurgren (Västervik 1999)
 • En lantbrukskonsulents skrönor Erik Rörborn (1994)
 • Ernst Arbman och den jämtländska väckelsen. C J E Hasselberg (Sundsvall 1923)
 • Fattigvården och de fattiga En studie av Östersund 1900-1928. Kristoffer Creutz (Uppsats Vt 2000)
 • Festskrift till Eric Festin (Fornvårdaren II). Föreningen Heimbygda (Uppsala 1928)
 • Festskrift till Erik Modin (Fornvårdaren VI). Föreningen Heimbygda (Uppsala 1937)
 • Festskrift till C J E Hasselberg (Fornvårdaren IV). Föreningen Heimbygda (Uppsala 1931)
 • Festskrift till Iwan Wikström (Lund 1947)
 • Fjällvandring. Georg Granberg (Uppsala 1956)
 • Flottning och flottare i Indalsälven och Ljungan under 1900-talet. Red: Göran Rosander (Östersund 1970)
 • Fra Jamtland til Vefsn. Om utflyttningen från fr.a. Ströms socken till Vefsn i Nordland på 1600- och 1700-talet. Kjell Jacobsen, i: Årbok for Helgeland 1999 (Mosjøen 1999).
 • Frikyrka och väckelse i Jämtlands län (Fornvårdaren 18) C-E Sahlberg (Bräcke 1982)
 • Från bymejeri till storindustri Mejerihantering i Jämtlands län 100 år. K Svedjeland (Östersund 1964)
 • Från Jämtlands medeltid. Matts Ling (Östersund 1921)
 • Frösö trivialskola. Gudmar Hasselberg (Östersund 1935)
 • Fångstgropar (Fornvårdaren 12) K-G Selinge (Östersund 1974)
 • Fäbodar i Jämtland och Härjedalen. Bidrag till en ämnesbibliografi. O Sivertsson (Uppsats 1980)
 • Färjor och färjetrafik i Jämtland och Härjedalen. Georg Hansson (uppsats Uppsala 1983)
 • Förbannad vare sol och måne… Trolldomsprocesser i Jämtland och Härjedalen 1668-1675. M. Svedlund (uppsats 1994)
 • Grunddragen av Jämtlands och Härjedalens historia. Carl Sehlin (Östersund 1929)
 • Gränshandeln i Jämtland under 1800-talet Sven Olofsson (uppsats, Umeå 1992)
 • Guld och gröna skogar (Fornvårdaren 22) Olle Edqvist (Östersund? 1989)
 • Gästgiverier i mellersta Jämtland – – under järnvägarnas och bilismens barndom. Bo Rydell (uppsats 1985)
 • Gästis. Om gästgiveriorganisationen i Jämtland – – under 1800-talet. L-E Abrahamsson (Östersund 1994)
 • Handelslivet i Östersund 1786-1950. A Johansson (Östersund 1955)
 • Historia kring Kölen. En bok om Jämtland, Härjedalen och Tröndelagen. Lars Rumar (Uddevalla 1991)
 • Hus med historia (Fornvårdaren 20). Kjell Hansen (Östersund 1984)
 • Hus att vårda (Fornvårdaren 13). Raihle/Rentzhog (Östersund 1975)
 • Härjedalen heritage. Härjedals National Föreningen of America (Minnesota 1991)
 • Härjedalen, ett bildverk med text av Per Nilsson-Tannér (Malmö 1968)
 • Härjedalen, natur- och kulturhistoria. Bergström/Magnusson/Raihle (Uddevalla 1990)
 • Härjedalen. En bildbok Bengt Weilert (Östersund 1996)
 • Härjedalens Fornminnesförenings 50-årsjubileum (Östersund 1944)
 • Härjedalens ortnamn och bygdesägner. Erik Modin (2dra utökade uppl. Stockholm 1911)
 • Härjedalens spelmän och låtar. Erik J Bergström (Östersund 1980)
 • Härnösands gynasium Matriklar 1650-1800 och 1800-1849. Utg. av Gösta Bucht (Härnösand 1926 och 1929)
 • Högmålsbrott, civil olydnad eller alltför kort ställtid? Den första soldatmönstringen i Jämtland 1646. Göran Hagberg (Uppsats lokalhistoria, 2000)
 • Höhässjor i Jämtland och Härjedalen Kjell Sundström (Uppsats Uppsala 1984)
 • Idrottsminnen 1997, 1998. Jämtlands läns Idrottshistoriska förening (Östersund 1997-98)
 • Industri och hantverk i Jämtlands län. J W Strömgren (Östersund 1939)
 • Inflyttningar från Värmlands län till Jämtland c:a 1860-1895. Axel Grinde (uppsats u.å.)
 • Inger Grannes. Roman från Baltzarfejden i Härjedalen. Per Nilsson-Tannér (Stockholm 1943)
 • Institutionen födoråd förr och nu. C Blombergsson (uppsats 1994)
 • Jamt, Herdal, Svensk. Immigration i Tröndelag 1500-1800. Kjell Haarstad (uppsats u.å.)
 • Jamtamot i Upsala 1915-1985 (Uppsala 1985)
 • ”Jemtland” in America. Utvandring från Härjedalen 1846-1857. G Bjelkeborn (Gävle 1995)
 • Jemtland og Norge. Edvard Bull (Oslo 1927; 2:a uppl Östersund 1970)
 • Jemtland og Tröndelag. En handels- og kultuhistorisk oversikt. Olaus Schmidt (Trondheim 1950)
 • Jemtlands œkonomiska beskrifning 1749. J O Hagström (Stockholm 1751)
 • Jemtlands kyrkliga ställning före föreningen med Sverige 1645. Magnus Nordström (Hernösand 1884)
 • Jord i Jemtland, studier i grenseland 1200-1650. Helge Salvesen (Trondheim 1977)
 • Jämlika jämtar? Tinget som social arena under 1640-talet. Sonja Wallman (uppsats 1995)
 • Jämt i krig Jämtska krigares öden och äventyr. Stefan Nolervik (Östersund 1995)
 • Jämtarnas land C G Ekerwald/B Hansson (Uddevalla 1980)
 • Jämtland Sten Rentzhog (Helsingborg 1984)
 • Jämtland, ett bildverk med text av Per Nilsson-Tannér (Malmö 1961)
 • Jämtland. En bildbok. Bengt Weilert (Östersund 1995)
 • Jämtland i litteraturen. Jämtlandsförfattare från de sista 150 åren. (Hälsingborg 1979)
 • Jämtland och Härjedalen Carl Sehlin (Stockholm 1925)
 • Jämtland och Härjedalen under hednatiden. Petter Olsson (Östersund 1900)
 • Jämtland och Härjedalen. Hembygdsbok redigerad av Hanna Rydh (Uppsala 1948)
 • Jämtland under medeltiden. Viktor Behm (Östersund 1888)
 • Jämtland under nyare tiden. Viktor behm (Östersund 1901)
 • Jämtlands (läns) biblioteks årsskrift 1932 – 1956
 • Jämtlands försvenskning. Den svenska överklassen 1645-1745. Hans Jacobsson (Östersund 1991)
 • Jämtlands äldre agrarlandskap, lantmäteriakter 1650-1899. Hans Antonsson (1993)
 • Jämtlands och Härjedalens historia. Egervärn/Järnankar (Falköping 1993)
 • Jämtlands kristnande, red: Stefan Brink. Projekt Sveriges kristnande, 4 (Uppsala 1996)
 • Jämtlands medeltidskyrkor – en kunskapssammanställning. Anna Olsson (JLM 1998)
 • Jämtlands vägar, dagboksanteckningar 1791 Fale Burman (Östersund 1902)
 • Jämtlands läns landsting 1863-1962. En minnesskrift. (Östersund 1963)
 • Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 1889 – 1921
 • Jämtlands läns postala datumstämplar 1819-1988. Östersunds filatelistförening (U.o. 1989)
 • Jämtlands reformator – landsprosten Erik Andersson. Carl Wangby (Östersund 1975)
 • Jämtlands läns Bygd och folk. Red: Owe Ahlfors-Geyer (Malmö 1949)
 • Jämtlands medeltida kyrkor (Fornvårdaren 19). Boel Almqvist (Östersund 1984)
 • Jämtlandshandeln: medeltiden – Brömsebrofreden. J W Jämtfjäll (Lund 1983)
 • Jämtlandshandeln och den jämtska folkkulturen Ur: Folk-liv 1946. Märta Hedlund (Stockholm 1947)
 • Jämtländska studier. Festskrift till Eric Festin. (Uppsala 1928)
 • Jämtländska dopnamn under 250 år. Monica Wennås (Uppsats 1970)
 • Jämtländska ortnamn B Flemström (Östersund 1972)
 • Jämtska ortnamn och sägner. Johan Nordlander (Östersund 1908)
 • Karolineränkorna i Armfeldts spår Mikael Pettersson (uppsats 1998)
 • Kartläggningen av Jämtland och Härjedalen. Första delen. T Junhov (Östersund 1995)
 • Kontrakt och makt Catarina Lundström. En undersökning av genusförhållanden på landsbygden i Jämtlands län 1900-1960 (Uppsats 1998)
 • Krigshändelserna i Norrige och Jemtland åren 1658-60. Akad. avh. M O Wester (Upsala 1857)
 • Kungar, katastrofer och kryddor Om en världsomspännande industri – turismen. Bengt Sahlberg (1999)
 • Kulturkampen i Herjedalen. Från striden mellan lappar och bofaste. G. Af Geijerstam (Stockholm 1891)
 • Kyrkobyggnader 1760 – 1860 del 4; bl.a. Härjedalen och Jämtland. I serien: Sveriges kyrkor, vol. 221 (Riksantikvarieämbetet 1998)
 • Landskap, jaktvillor och kurhotell i västjämtland 1880-1915. M Järnfeldt-Carlsson (Umeå 1988)
 • Lappekommisjonen av 1889 Anders Lööv. Kildeskrifter til sørsamisk historie (Snåsa 1998)
 • Levangermarknaden (fornvårdaren 21). Einar Sandvik (Uddevalla 1987)
 • Läkekonst och kvacksalveri. Ett konfliktområde. Sam Engman (Strömsund 1990)
 • Länsstyrelsen i Härnösand. Diarium för år 1646. Kopia av originalet samt avskrift, av Sven Hartelius (1984)
 • Länsstyrelsen i Härnösand. Registratur för år 1646. Kopia av originalet samt avskrift, av Sven Hartelius (1984)
 • Marknadslivet i Östersund 1850-1900 G Löthagen-Sjöstrand (uppsats, Umeå 1987)
 • Medelpads gräns mot Jämtland från medeltid till nutid. A Hellbom (Umeå 1977)
 • Mellan två statssystem. Jämtland under 1600-talet. Red: Per Sörlin (Umeå 1995)
 • Minnen från Fjällbygd och Fyrisvall, om prof. Carl Zetterström och hans tid. S. J. Kardell 1891 (nytryck Östersund 1961)
 • Minnesbanken på Jämtlands läns museum. Särtryck ur: Jämten 1998.
 • Mitt i Sverige, anteckningar ur Jämtlands domböcker 1647-1811. P W Enström (Stockholm 1936)
 • Myntfynd från Härjedalen, Jämtland och Medelpad. Eva Wiséhn (stockholm 1992)
 • Människan i landskapet, förhistoriska kulturmiljöer (Fornvårdaren 14). K-G Selinge (Östersund 1976)
 • Mästare och möbler; jämtländska målare m.fl. Maj Noderman (Uddevalla 1990)
 • Möte med 1700-talet. Rune Odelbo (Uddevalla 1994)
 • Nordens folklif och natur. II. Jemtland (Stockholm 1876)
 • Norm och praxis i jämtländsk rättshistoria. Catarina Malmrot (Uppsats, Ösd 1998)
 • Norrländsk migration 1846-1996 Arkiv i Norrland 16
 • Något om posten i Rödön Leif Eriksson (Frösön 1985)
 • När arbetarrörelsen kom till Jämtland. Catarina Lundström (uppsats Umeå 1985)
 • När Jämtland fick Östersund Sven Olofsson (Uppsats Östersund 1998)
 • Näver (Fornvårdaren XI). Hallinder/Järlgren (Östersund 1974)
 • Ofred i gränslandet. P-R Hurtig (Sveg 1987)
 • Om krigshändelserna i Jemtland år 1677. Akad. avh. L J Siktberg (Stockholm 1857)
 • Ortnamn i Jämtland. B Flemström (Kristianstad 1983)
 • Ortshistorisk litteratur om Härjedalen och Jämtland 1600-talet – 1981. (Uppsala 1981)
 • Pastor Mich. Sandell. Anders Åberg (Stockholm 1926)
 • Per Larsson; Ur en jämtbondes lif. Anders Kilian ( ? )
 • Perspektiv på Härjedalen (Kristianstad 1995)
 • Posten i Jämtland under 350 år. N S Lehman (Östersund 1994)
 • På spelmansfärd med Lapp-Nils. Ville Roempke (Östersund 1994)
 • På Bua. Handeln inom Bergs kommun 1846-1992 (Sveg 1992)
 • Rallareliv. Arbete och levnadsförhållanden, Jämtland/Härjedalen 1912 1928. Runo Nilsson (Uppsala 1982)
 • Register över elever vid Frösö trivialskola 1679 – 1799. K G Eriksson (Uppsala 1991)
 • Renbetesfjällen, del I – IV. Gunnar Prawitz (1967)
 • Resenärer i Jämtland fram till 1914 (Fornvåradern 15. C-E Olsson (Östersund 1979)
 • Resenärer i Härjedalen fram till 1924 (Fornvårdaren 16). C M Rasa (Östersund 1979)
 • Ring ∓ Co. – en distributionskanal Ann-Kristin Rudin (uppsats 1998)
 • Samlingar till en beskrifning öfwer Norrland, II-III. Jemtland och Herjedalen. A A Hülphers (Westerås 1775-77, nytryck Stockholm 1912)
 • Sankt Göran i Kinderåsen (Fornvårdaren 26). Maj Noderman (Östersund 1992)
 • Satans kvinnor och män. Brott och magi i Jämtland under 1600-talet. K Gustavsson (uppsats 1997)
 • Sjursmäss i Jämtland Bo Oscarsson (uppsats 1986)
 • Skilda världar Om kvinnligt och manligt i Jämtland och Härjedalen. Red: Catarina Lundström och Svenbjörn Kilander (Östersund 1999)
 • Skilsmässor och äktenskapliga gräl. Eva Eliasson (uppsats 1997)
 • Skilsmässor i Jämtland 1811-1920. Britt Wallentin (Uppsats Ösd. 1997)
 • Skolan som verktyg vid Jämtlands försvenskande. Thord Bylund (Härnösand 1977)
 • Små barns kost och hälsa i Jämtland och Härjedalen 1800-1839. C-E Olsson (uppsats Stockholm 1981)
 • Småbruket är idealet. Småbrukaren omkring sekelskiftet. B-J Estvik (uppsats Umeå 1985)
 • Sockenbeskrivningar från Jämtland och Härjedalen 1818-1821 (Lund 1941)
 • Sockenlappar Ingvar Svanberg (Uppsala 1981)
 • Sockenstämmans utveckling 1757-1862. Ola Lindgren (uppsats 1995)
 • Storsjöbygden C G Ekerwald/N P Blix (Uddevalla 1984)
 • Striderna om Jämtland och Härjedalen 1676-1679. Janrik Bromé (Ljusdal 1915)
 • Svensk Hembygd, del XV: Jämtland (Uddevalla 1939)
 • Svenskt eller danskt (Fornvårdaren 25). I Telhammar (Östersund? 1992)
 • Swedish American Genealogist vol. V, september 1985
 • Systrarnas afton En studie av två olika nykterhetsföreningar. Alexander Masmanidis (uppsats Östersund 1999)
 • Sällsamheter i Jämtland Daga Nyberg (Kristianstad 1981)
 • Te byn å Levång. Lars Larsson (Tandsbyn 1960)
 • Tema: Samer HUR nr 6. Landsarkivet/Föreningsarkivet (Östersund 2000)
 • ”Then stora Stråkvägen” blir E14 Göran Ullberg (Robertsfors 1997)
 • Tingsfrid och maktstrid. Domböcker för Alsen, Offerdal och Rödön 1640-1648. I Ekermann (uppsats 1994)
 • Tretusen man kvar på fjället. Boberg/Maiström (Stockholm 1944)
 • Två lappfogdars syn på samerna, sig själva och sin verksamhet. F Wulff (uppsats 1997)
 • Ur det fordomtima jämtska folklivet J L Saxon (Östersund 1924)
 • … vår lott och arvedel. En antologi om Jämtland. Red: Eivind Torp (Uddevalla 1994)
 • Våra kyrkor Birgitta Cedenhag. Upptäck Jämtland-Härjedalen 9 (Uddevalla 1998)
 • ”Wårdas af modern inom fängelset” Om kvinnliga brottslingar med barn. Jim Hedlund (Uppsats Vt 2000)
 • Ångbåtarna på Jämtlands sjöar Evert Modig (Malmö 1986)
 • Ångermanland, Medelpad och Jämtland, riks- läns- och landskapsgränser i forna tider. G Gustafsson (Härnösand 1974)
 • Öarna i Storsjön, del 1 – 3. C G Ekerwald (Östersund 1983 – 1986)