Författare: Jämtlands Lokalhistorisker & Släktforskare

UPPROP till alla SLÄKTFORSKARE och LOKALHISTORIKER!

Välkommen till vår nya hemsida.
Ni hittar våra aktiviteter/arrangemang under menyn ”PROGRAM”

 

Redaktionsgruppen efterlyser material till kommande tidningar. Det kan vara minnen, historier, släktforskning, om orter som vi vet finns bland er.
Förutsättningarna för arbetet med tidningen har radikalt förändrats.
Tidigare har arbetet framförallt varit korrekturläsning och diskussion om innehåll och layout.
Redaktören har hållit i det mesta. Så är inte fallet nu. Därför hoppas vi på er och era berättelser för att ge ut en intressant och läsvärd tidning.

Kontakt Redaktionsgruppen:

May-Britt Pellving, mb.pellving@gmail.com, Tel 070-660 38 45 (Redaktör)
Inger Broman, ingbroman@gmail.com, Tel 070-344 06 61
Rakel Stuguland, r.stuguland@gmail.com, Tel 070-350 72 14